Advancing the world of health

Utvalgte innhold

Nyheter

Vi er sv?rt glade for ? kunne informere om at Puls MD, v?r distribut?r for BD produkter gjennom mange ?r, er kj?pt opp av BD. Mer informasjon kommer snart!

Bes?k Puls MD

Nyheter

BD releases its 2016 sustainability report, describing the progress we have made toward our 2020 goals

L?r mer

Nyeter

www.emlnl.cnpletes Bard acquisition

L?r mer

V?re l?sninger

ChloraPrep?

Preoperativ huddesinfisering for pasienter

L?r mer

Infusjonsenheter

Standardiser dine infusjonsenheter for bedre pasientsikkerhet

L?r mer

Biopsi

BD tilbyr et bredt utvalg av moderne produkter til b?de benmargs- og bl?tvevsbiopsi

L?r mer

N?lefrie systemer og koblinger

Et omfattende utvalg av engangsartikler til medikamentbehandling.

L?r mer

Pyxis MedStation?-system

Et ledende Automatisk medikamenth?ndtering

L?r mer

Integrerte analysel?sninger

Kunnskap er makt, og i ditt helsesystem finnes det kunnskap overalt

L?r mer

kirurgiske klippere

Setter en ny standard for preoperativ h?rfjerning

L?r mer

News
737| 410| 85| 557| 730| 295| 567| 788| 320| 23|